Parc Natural de l’Alt Pirineu

14188793266_ced1887cef_k

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Està situat al Pirineu axial català, entre la Val d’Aran a l’oest i el Principat d’Andorra a l’est. Geogràficament, l’àrea protegida recorda vagament la figura d’una lluna creixent, amb el vèrtex meridional situat al Santuari d’Arboló, prop de Gerri de la Sal i a tocar del Prepirineu, i el vèrtex septentrional al port de la Bonaigua.

Més informació

Si vols més informació accedeix a la web del parc:

www.gentcat.cat/parcs/alt_pirineu

 

DADES GENERALS

El Parc és el tretzè parc natural de Catalunya, i també el més extens; Amb 69.850 ha, el Parc s’estén per 15 municipis pirinencs que pertanyen a les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

La varietat biològica és un dels elements essencials d’aquestes contrades, tant pel que fa a la vegetació com a la fauna. Els extensos boscos de la zona constitueixen l’hàbitat d’un gran nombre d’espècies animals, i són alhora un patrimoni verd que impacta els visitants o els excursionistes.

El Parc comprèn també rius protegits de gran importància, un fet que de moment és únic a Catalunya.

Tanmateix els paisatges són també fruit de segles d’humanització i, per tant, d’explotació dels recursos naturals. Avui en dia, la mineria del ferro i la d’altres metalls han perdut llur importància, però la ramaderia i l’explotació forestal encara conserven un pes específic.

EL MEDI FÍSIC

En l’àmbit del Parc es localitzen algunes de les muntanyes més altes del Pirineu, i en destaca la Pica d’Estats, que assoleix 3.143 metres d’alçada i és el cim més alt a Catalunya. Aquestes muntanyes són el fruit del moviment ocasionat per l’acostament de les plaques tectòniques ibèrica i euroasiàtica fa uns 85 milions d’anys. Des del punt de vista litològic, gairebé tota l’àrea de l’Alt Pirineu està formada per una alternança de gresos i limolites, amb algunes petites intercalacions de quarsites, conglomerats i roques d’origen volcànic.

El clima actual del Parc està condicionat pel relleu. Al fons de la vall predomina el clima submediterrani de tendència continental, que es converteix progressivament en un clima medioeuropeu, subalpí i alpí, a mesura que ens anem enlairant. Els contrastos entre les valls són forts, depenent de l’orientació i de la situació vers l’est o l’oest. El clima és més fred a mesura que arribem a cotes més elevades; l’hivern és sovint rigorós, amb fortes nevades a les cotes altes (especialment al sector veí de la Val d’Aran).

ACTIVITATS

Es poden practicar aquelles activitats que són respectuoses amb el seu valuós patrimoni natural i cultural. Els itineraris comarcals recorren alguns dels antics camins de ferradura que uneixen els pobles; els itineraris forestals permeten conèixer el valuós patrimoni que representen els boscos del Parc, i pels senders de gran recorregut es pot travessar bona part del territori del Parc (el sender GR-11, l’alta ruta pirinenca i els itineraris transfonterers de connexió entre el GR-11 i el GR-10 francès).

Algunes activitats que es poden practicar al Parc compten amb una regulació per tal d’assegurar que no interfereixen amb els objectius de conservació de la natura o amb els usos tradicionals. S’ha de demanar autorització en el cas que sigui necessari a les autoritzacions corresponents.

Excursionisme
Circulació motoritzada
Barranquisme
Escalada
Piragüisme
Bany
Navegació aèria
Recol·lecció de bolets
Filmació i fotografia
Acampada
Activitats científiques
Alpinisme
BTT
Raquetes de neu
Excursions a cavall
Activitats de riu
Raquetes de neu